Portaal

Stap in de wereld van IrriWatch

Log In

Registratiestappen

Als u geïnteresseerd bent in een IrriWatch data-abonnement, ga dan naar ons portaal en volg de registratieprocedure. Er is een stapsgewijs document beschikbaar op onze documentatiepagina waarin wordt uitgelegd hoe velden moeten worden aangemeld: https://portal.irriwatch.com/documentation. U kunt contact opnemen met support@irriwatch.com als u vragen heeft over de procedure.

Ga naar ons portaal om het account van uw bedrijf te registreren. Bekijk gerust de Open demo om te zien wat het IrriWatch product inhoudt. Om uw velden aan te melden en een abonnement te starten, gaat u naar de pagina Nieuwe velden aanmelden. U kunt het abonnement binnen de eerste 14 dagen opzeggen

Er zijn twee abonnementspakketten beschikbaar. Het Premium pakket is het meest complete pakket en het Dryland pakket is bedoeld om alleen de productie of voeding te volgen.

Selecteer uw periode van 12 maanden voor IrriWatch-gegevens. De oudst mogelijke datum om uw IrriWatch-abonnement te starten is 1 januari 2019.

Specificeer de digitale veldgrenzen van de percelen die u wilt aanmelden voor de IrriWatch-service met behulp van een shapefile, een Google Earth-bestand (KML of KMZ), een kaart of teken uw percelen op de portal zelf. De minimale vereiste oppervlakte is 25 ha (Premium) of 100 ha (Dryland)

Specificeer essentiële informatie per perceel: gewastype, bodemtype en irrigatietype. Optionele informatie zoals plantdatum, droogtegevoeligheid, worteldiepte, bodemtextuur en irrigatie-interval kan ook worden verstrekt voor nauwkeurigere resultaten. Als u uw bestelverzoek heeft ingediend, zal het IrriWatch-team uw bestelling controleren en per e-mail contact met u opnemen.

Bekijk onze Abonnement-tutorials