Over ons

Maak kennis met het IrriWatch-verhaal!

Geschiedenis

Wim Bastiaanssen groeide op op een boerderij in de Noordoostpolder, een teruggewonnen land van de Zuiderzee. Hij is gefascineerd door de verhalen van zijn vader over het omzetten van een modderige bodem van de zee in vruchtbaar land met een goed functionerend drainagesysteem. Wim wist al vanaf zijn 15e dat hij een beroep in watermanagement wilde zoeken.

Zijn eerste juniorfunctie was in 1986 bij het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) in Wageningen. Tijdens deze baan kwam hij in contact met thermische infraroodgegevens van Landsat boven de woestijn van Egypte die net was gelanceerd. Wim raakte geïntrigeerd door de grote variaties in oppervlaktetemperatuur en dit leidde tot zijn overstap van praktisch ingenieur naar jonge wetenschapper. Hij stelde zich bloot aan de internationale literatuur op het gebied van thermische teledetectie en energiebalansen en constateerde dat de meeste oplossingen ofwel zeer geavanceerd waren of een empirisch karakter hadden dat niet naar andere regio’s kon worden gekopieerd. Hij begon meer na te denken over een praktische methode die zichzelf kon kalibreren voor verschillende omgevingscondities. Tijdens een vakantie op Sicilië kwam hij ineens op het idee om warme en koude pixels te gebruiken voor interne kalibratie. Zijn proefschrift aan Wageningen Universiteit in 1995 beschrijft deze methode; SEBAL werd gedragen.

In de jaren negentig nam Wim deel aan verschillende internationale grootschalige fluxcampagnes waar hij het vak van bodemfysici en micrometeoroloog leerde. Bij het inspecteren van turbulente fluxmetingen, vond hij de verdampingsfractie vrij constant tijdens de dagelijkse cyclus (buiten de remote sensing-gemeenschap was dit eerder gedetecteerd).

De onderzoeken van 1992 en later bewezen dat dit concept kon worden gebruikt voor het bepalen van dagelijkse ET-fluxen uit teledetectiegegevens. De constantheid van de verdampingsfractie is nu een fundamentele en essentiële aanname in veel gangbare algoritmen voor teledetectie.

Wim werkte in de periode 1997 tot 2018 bij verschillende internationale onderzoeksinstituten en universiteiten. Gedurende deze periode heeft SEBAL zich continu geüpgraded met meer perfectie. Ondertussen is METRIC van Rick Allen afgeleid van SEBAL en parallel ontwikkeld. SEBAL en METRIC werden standaard ET-algoritmen in veel landen met een hoger en lager inkomen. Het leuke is dat anderen deze modellen begonnen te valideren. Een betere internationale acceptatie is niet mogelijk.

Het ontbreken van standaard methodieken voor operationele irrigatie en teeltmanagement was voor Wim in 2019 aanleiding om IrriWatch te starten. De wetenschap was al lang gevestigd, maar de inbedding in de dagelijkse beslissingen op de boerderij stond nog in de kinderschoenen. Hij ontwikkelde SEBAL-4 met de capaciteit om dagelijkse ET-beelden en een data-abonnementssysteem te hebben. Sinds de start van IrriWatch in 2019 worden de gewasgezondheid en geplande irrigatieacties gemonitord op 1 miljoen ha landbouwgrond. “Het is een grote voldoening om boeren direct te helpen zonder beslissingen van derden die alleen maar onnodige obstakels creëren”, aldus Wim. Hij is nu terug in de gemeenschap waar hij vandaan kwam.

 

Doelgroepen

Boeren en telers

Ontvang dagelijkse updates voor elk veld (of sector van een veld) met betrekking tot irrigatie-advies, groeimonitoring, bladstikstof, bodemgesteldheid, anomalie-waarschuwingen en binnen veldvariabiliteit.

Voedsel- en zaadbedrijven

Standaardmethode voor het monitoren van alle velden wereldwijd, waardoor de productvolumes naar verwerkingsfabrieken een paar maanden voor de oogst kunnen worden beoordeeld, de productkwaliteit kan worden beoordeeld en over duurzaamheid kan worden gerapporteerd.

Irrigatiefabrikanten

Aanbieden van 1 tot 8 dagen irrigatieadvies per sector/klepbeheerzones voor (geautomatiseerde) systeemaansturing en herziening van wekelijkse irrigatieplannen om na te gaan of irrigatieprioriteit aanpassing behoeft.

Landbouwsoftwarebedrijven

Uitbreiding van digitale diensten met sensorloze data en meer focus op 10m x 10m binnen veldvariabelen.

Banken en verzekeringsmaatschappijen

Gebruik historische gegevens om uw klant te kennen (KYC) en verklein het risico van financiële investeringen en verzekeringspremies. Onafhankelijke beoordeling van veldcondities bij geschillen.

Overheidsorganisaties

Irrigatieborden helpen met schemabeheer en verfijnde procedures voor watertoewijzing, inclusief naleving van waterjurisdicties.

Consultants

Voorzie agronomen en hydrologen van onafhankelijke gegevens om hun werk effectiever uit te voeren en creëer een databasis van trends in land- en waterproductiviteit.

Het IrriWatch-team

Prof. Wim Bastiaanssen

Founder & CEO

Dr. Roula Bachour

Lead Scientist

Ir. Gijs Bastiaanssen

Lead Business and Finance

Ir. Richard Knol

Data Analyst

Bas Vullings

Data Programmer

Ir. Tim Hessels

Geo-Irrigation Specialist & Ph.D. student

Ing. Sam Bastiaanssen

GIS Expert & Operational Manager

Ir. Harald Tijink

IT Developer

Onze partners