Product

Irrigatie zal niet langer gebaseerd zijn op intuïtie maar op accurate dagelijkse rapportages!

Ons product

IrriWatch biedt data-abonnementen op basis van satelliet-remote sensing-technologie. Het product dat gebruikers krijgen, is een pakket dat parameters op veldniveau, kaarten op pixelniveau en seizoensgrafieken bevat. Deze brede set aan gegevens ondersteunt de teler in zijn dagelijkse bedrijfsvoering, maar maakt het ook mogelijk om de velden dagelijks te monitoren zonder dat ze het veld in hoeven.

De veldkaarten bestaan uit pixels van 10 x 10 meter. Door deze kaarten met hoge resolutie is variëteit in het veld gemakkelijk te detecteren en kan de teler daarom de nodige aanpassingen maken in het beheer van het veld.

Onze gegevens zijn onderverdeeld in vier groepen met verschillende aandachtspunten: irrigatie, gewasproductie, bodemgezondheid en klimaat. Irrigatiewerkzaamheden worden verzorgd door onze 8-daagse irrigatieplanner. Pixelkaarten voor de productie van droge stof tonen de groei over een veld. Bodemtemperatuurkaarten geven nuttige indicaties voor de teler en bladstikstof en netto koolstof in de bodem kunnen gedurende het seizoen worden gemonitord.

Webapplicatie

De service omvat ook een webapplicatie voor uw tablet of laptop voor aanvullende diagnostische analyse. We bieden een ruimtelijke viewer voor commerciële gebruikers die boerderijen beheren in verschillende delen van een bepaald land (of in verschillende landen). Deze viewer is een monitor van de dagelijkse irrigatieprocessen van alle velden. Of u dit een "monitor" of "controlekamer" noemt, is uw beslissing. Wij bieden u de technologie om alle gebieden te overzien waarvoor u verantwoordelijk bent. Bijzondere interessegebieden kunnen naadloos worden in- en uitgezoomd. Dit kan met name waardevol zijn in irrigatiewatervoorzieningssystemen die geen adequate en betrouwbare stroommetingscapaciteit hebben. Waterleveranciers kunnen de billijkheid van de waterdistributie en de waterproductiviteit bewaken met behulp van objectieve informatie van IrriWatch.

Mobiele application

Advies met een bepaalde minimale en maximale hoeveelheid gietwater wordt gegeven via de IrriWatch App die gratis te downloaden is in de PlayStore en de AppStore. Velden die water nodig hebben, worden gemarkeerd op een kaart. In het geval dat irrigatie niet nodig is, wordt de resterende periode tot de volgende irrigatie gegeven. Voor bestellingen met minder dan 25 velden krijgt elk veld een gepersonaliseerd Irrigatiebulletin. De prioriteit van de te irrigeren velden wordt elke dag gerangschikt, zodat irrigatieteams in het veld beter weten waar ze aan hun werk moeten beginnen na het checken van de App aan de ontbijttafel.

API

De dienst levert ook de outputgegevens via een API. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid voor klanten om grondige analyses uit te voeren of de IrriWatch-gegevens te integreren in een ander platform of dienst. De API-service omvat de mogelijkheid om resultaten te extraheren, maar ook om lokale meteogegevens naar IrriWatch te pushen zodat al uw metingen op elkaar zijn afgestemd.

Pakketten

Een IrriWatch data-abonnement kan besteld worden door een van de volgende pakketten te kiezen. Neem contact met ons op voor een volledige lijst van alle uitvoerparameters per pakket.

Premium
Dryland
Climate Smart TBA / Soon available

Voordelen

  • Behoud schaars en waardevol gietwater (10 tot 40%).
  • Bespaar kosten op stroom of diesel (10 tot 40%).
  • Verminder investeringen in sensoren in het veld en ontdoe u van hun onderhoudsuitdagingen.
  • Verhoog de productie (en dus het brutorendement) door een meer uniforme wateraanvoer.
  • Geef prioriteit aan irrigatietoepassingen tussen verschillende velden.
  • Mogelijkheid om gecontroleerde waterstress te induceren voor specifieke gewaskwaliteitseisen.
  • Naleving van het onttrekken van irrigatiewater.
  • Monitoring van de uitvoering van waterbeleidsplannen.

Hoe werkt het

Nieuwe gebruikers moeten een bedrijfsaccount aanmaken op de portal. De accounthouder van het bedrijf kan collega-gebruikers toevoegen. Elke unieke gebruiker krijgt een eigen beveiligd wachtwoord om in te loggen op de Portal en App. Elke geregistreerde gebruiker kan zich aanmelden in velden en blokken van 0,5 ha of groter. Zonder dat er eigen velden zijn toegewezen, ziet een gebruiker een leeg portaal. Alle gebruikers geregistreerd onder een bepaald bedrijf hebben toegang tot de informatie van alle velden. Als een bedrijf wil dat een bepaalde gebruiker alleen de velden ziet waarvoor hij/zij verantwoordelijk is, dan moeten er vanaf het begin subbedrijven worden aangemaakt. Gebruikers dienen een bestaand vormbestand met de digitale grenzen te sturen naar support@irriwatch.com. Het vormbestand moet worden gezipt (.zip of .rar). De IrriWatch HelpDesk helpt u bij het controleren en bewerken van de vormbestanden waar nodig. Het data-abonnement gaat door verschillende bestellingen. Bestellingen kunnen tijdens het registratieproces worden bewerkt, maar zodra ze zijn geactiveerd, worden ze uitgevoerd. Het type gewas kan tijdens de uitvoering worden aangepast om verschuivingen van winter- en zomergewassen mogelijk te maken.

Elke polygoon (veld of blok) moet 4 attributen bevatten: een unieke administratieve code die gebruikt zal worden bij de presentatie van het dagelijkse irrigatieschema, het type gewas, het type grond en het type irrigatiesysteem. De kop van elke kolom in het vormbestand moet “naam”, “gewas”, “bodem” en “irrigatie” bevatten (allemaal in kleine letters). Deze informatie is hoofdlettergevoelig. In het geval dat de invoergegevens niet door de klant worden verstrekt, zal IrriWatch automatisch rekening houden met standaardgegevens op basis van openbaar beschikbare gegevens van bodem- en gewastypes. Dit is altijd minder nauwkeurig, dus de gebruiker wordt aangemoedigd om de invoergegevens vooraf voor de registratie voor te bereiden. De minimaal aan te melden oppervlakte per bestelling is 25 ha. Ondersteunende filmpjes waarin het registratieproces op het dataportaal wordt uitgelegd, zijn te vinden op het IrriWatch YouTube-kanaal.

Specificatie van de input

In het geval dat de naam van uw veld niet is opgegeven (of we detecteren niet-uniekheid in het bestaande coderingssysteem), genereren we een nieuwe numerieke code. Voor “gewas” hebben we een standaard lijst van 120 gewassen die je moet gebruiken. In het vormbestand moet een numerieke code worden opgegeven; niet de naam van het gewas. Als uw gewas niet in de lijst staat, raden we u aan er een te kiezen die er wel op lijkt. Een gewas heeft meerdere rassen met verschillende droogteresistentieniveaus die invloed hebben op de irrigatieplanning. De droogtegevoeligheid wordt gespecificeerd door middel van 5 klassen, gaande van 1 “zeer droogteresistent” tot 5 “zeer droogtegevoelig”. Er zijn 12 grondsoorten met een vergelijkbaar type coderingssysteem. Hetzelfde geldt voor de 9 irrigatietypes die we onderscheiden. Het vormbestand moet dus 4 attributen bevatten, en ze worden allemaal gespecificeerd door middel van een code.